Author Archive

Sirdalsvekst gjorde følgende vedtak 20.6.2012

Sirdal Anlegg og Transport AS innvilges følgende støtte i forbindelse med igangsettelse av betongproduksjon:

  •  Tilskudd inntil kr. 414 000 – tilsvarende 20 % av budsjetterte kostnader ekskl. mva kr. 2 070 0000.

Bindingstid 3 år regnet fra utbetalingsdagen.

  • Serielån kr. 414 000 – tilsvarende 20 % av budsjetterte kostnader ekskl. mva.

 

Thin AS innvilges følgende støtte til produktutvikling:

  • Tilskudd kr. 33 000 – tilsvarende 10 % av budsjetterte kostnader kr. 330 000 ekskl. mva.

Bindingstid 2 år regnet fra utbetalingsdagen.

  • Serielån kr. 99 000 – tilsvarende 30 % av budsjetterte kostnader ekskl. mva.

 

Futura Tonstad AS innvilges følgende støtte i forbindelse med oppgradering og ombygging av Krossen-eiendommen:

 

  • Tilskudd inntil kr. 266 000 – tilsvarende 11,5 % av godkjente budsjetterte byggekostnader kr. 2 311 000 inkl. mva.
  • Serielån kr. 660 000 – tilsvarende 28,5 % av godkjente byggekostnader.

 

Åpning av Tonstad Bakeri

Styret i Sirdalsvekst var på besøk hos Svein Sturla Tonstad to dager før han åpnet det «nye» bakeriet fredag 22.6.2012.